Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu GE8940

Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu GE8940

Kitap / Hukuk / Diğer
USD 10 In stock
$10.00 $19.00 51% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.7/5, 96 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu GE8940

Kitap Açıklamasıİdarenin sorumluluğuna ilişkin klasik modeller yapay zeka teknolojileri kapsamında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle yapay zeka teknolojileri bağlamında idarenin sorumluluğunun yeni bilgiler ve gelişmeler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç dolayısıyla başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun ve bunun yanında pek çok devletin yapay zeka teknolojilerine ilişkin çalışmalar yürüttüğü gözlemlenmektedir. Ülkemizde de idare yapay zeka teknolojilerini giderek artan oranda idari faaliyetlere entegre etmekte ve konu artık strateji planlarında ele alınmaktadır. Bu kullanımlar temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller ve buna müteakip çeşitli zararlar oluşturabilecektir. Bu ihtimallerde idarenin sorumluluğunun hangi esaslara tabi olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada yapay zeka teknolojilerinin idari faaliyetlerde kullanımının hukuki çerçevesi ortaya konularak temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi irdelenmiş ve doğabilecek zararlardan idarenin sorumluluğuna ilişkin esaslar ortaya konulmuştur.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLERGİRİŞBİRİNCİ BÖLÜMYAPAY ZEKA KAVRAMI TARİHSEL GELİŞİMİ TÜRLERİ HUKUKİ NİTELİĞİ VE HUKUKİ ÇERÇEVENİN BELİRLENMESİNDE GEÇERLİ OLAN BAŞLICA İLKELERI. YAPAY ZEKA KAVRAMIA. Yapay Zeka Nedir?B. Yapay Zekanın Temel UnsurlarıC. Yapay Zekayla İlişkili Başlıca KavramlarII. YAPAY ZEKANIN TARİHSEL GELİŞİMİA. Yapay Zekanın Antik Çağlardan Günümüze TemelleriB. Dartmouth College Konferansı ve Ardından Yaşanan GelişmelerC. Birinci ve İkinci Yapay Zeka KışıD. Yapay Zeka Alanındaki Güncel AtılımlarE. Yapay Zeka ve Sanat Etkileşimi: Robot Kavramı Üç Robot Yasası A Space OdysseyIII. YAPAY ZEKA TÜRLERİA. Genel OlarakB. Teknoloji Temelli AyrımC. Avrupa Birliği'nin Teklifi: Risk Temelli AyrımIV. YAPAY ZEKANIN HUKUKİ KİŞİLİK SORUNSALIA. Genel OlarakB. Yapay Zekaya Hukuki Kişilik Tanınması Gerektiği Yönünde GörüşlerC. Yapay Zekaya Hukuki Kişilik Tanınmasına Karşı GörüşlerD. GörüşümüzV. YAPAY ZEKANIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİNİN BELİRLENMESİNDE GEÇERLİ OLAN BAŞLICA İLKELERA. İnsan Onurunun Korunması İlkesiB. Eşitlik İlkesiC. Ölçülülük ve Mahremiyetin Korunmasında Makul Denge İlkesiD. Hukuki Belirlilik İlkesiE. Yönetimde Açıklık İlkesi İKİNCİ BÖLÜMİDARİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİI. İDARİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ AÇISINDAN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİA. Kamu Hizmeti AçısındanB. İdari Kolluk Faaliyeti AçısındanII. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN İDARİ FAALİYETLERDE KULLANIMI KARŞISINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DURUMUA. Genel OlarakB. Yapay Zeka Teknolojileri ve Yaşam Hakkı (AY m. 17 AİHS m. 2)C. Yapay Zeka Teknolojileri ve Adil Yargılanma Hakkı (AY m. 36 AİHS m. 6)D. Yapay Zeka Teknolojileri ve Özel Hayatın Gizliliği ve Aile Hayatına Saygı Hakkı (AY m. 20 AİHS m. 8)E. Yapay Zeka Teknolojileri ve İfade Özgürlüğü (AY m. 26 AİHS m. 10)F. Yapay Zeka Teknolojileri ve Etkili Başvuru Hakkı (AY m. 36 AİHS m. 13)G. Yapay Zeka Teknolojileri ve Ayrımcılık Yasağı (AY m. 10 AİHS m. 14)H. Yapay Zeka Teknolojileri ve Serbest Seçim Hakkı (AY m. 67 AİHS Ek Protokol No. 1 m. 3) ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KAPSAMINDA İDARENİN SORUMLULUĞUI. SORUMLULUK HUKUKU BAKIMINDAN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİA. İdare Hukukunda Sorumluluk Kavramının Teorik TemelleriB. Yapay Zeka Teknolojilerinin Klasik Sorumluluk Anlayışı Karşısındaki DurumuC. Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğuna İlişkin ModellerII. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNDEN DOĞAN OLASI RİSKLERİN ÖNLENMESİ VE HAK ARAMA YOLLARIA. İdari Faaliyetlerde Kişisel Verinin Algoritma Tarafından Otomatik İşleme Tabi Tutulmasının Açık Yasal Düzenleme Altına AlınmasıB. Yapay Zekaya Özgü Bir Bağımsız İdari Otorite ve Akreditasyon Sistemi KurulmasıC. Yapay Zeka Teknolojilerinin Türleri ile Üretim ve Kullanım Sürecine Dahil Olanların Yükümlülüklerinin Açık Yasal Düzenleme ile BelirlenmesiD. Yapay Zeka Teknolojilerinden Doğan Zararlara İlişkin Olarak Grup Davası Açma İmkanının GetirilmesiSONUÇ KAYNAKÇAKitap ÖzellikleriBarkod9786254324659'Basım Yılı2023'Cilt DurumuKarton Kapak'DilTürkçe'Ebat16,2 x 23,5'Kağıt TürüKitap Kağıdı'Sayfa Sayısı455''

Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu GE8940