Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu GE6466

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu GE6466

Kitap / Hukuk / Diğer
USD 10 In stock
$10.00 $20.00 49% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.5/5, 22 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu GE6466

Kitap AçıklamasıÇalışmada taşıyanın eşyayı teslim etme borcu incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun çalışma konusuna ilişkin hükümleri ile kaynak hükümler ve genel prensipler esas alınmıştır. Eşyayı teslim etme borcunun unsurlarını dikkate alan bir yöntem benimsenmiştir. Borcun kaynakları olarak navlun sözleşmesi ve konişmento üzerinde durulmuştur. Borcun unsurları kapsamında konusu borçlu alacaklı ifanın kapsamı ifa yeri ifa zamanı ifa sırası hususları ele alınmıştır. Borcun konusu olan zilyetliğin devrine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Eşyayı teslim etme borcunun ifa edilmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar belirlenmiştir. Borcun ifa edilmemesi genel prensipler paralelinde ifa imkansızlığı kötü ifa borçlu temerrüdü ve alacaklı temerrüdü sınıflandırması içerisinde değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLERGİRİŞ§1. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNUN ANA ESASLARII. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNUN KAYNAKLARIII. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNUN KONUSUA. Genel OlarakB. ZilyetlikIII. EŞYANIN TESLİMİNİN NAVLUN SÖZLEŞMESİNDEKİ YERİA. Genel OlarakB. Teslimin Unsurları ve Hukuki Niteliği §2. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNUN İFASINA İLİŞKİN ESASLARI. BORÇLUA. TaşıyanB. Taşıyanın TTK m. 1238 Uyarınca BelirlenmesiC. TTK'nın "Taşıma Hukuku" Kitabı Hükümlerine Göre Taşıma İşleri Komisyoncusunun Taşıyan SıfatıII. ALACAKLIA. Eşyayı Teslim Etme Borcunun Alacaklısı Olarak Gönderilen KavramıB. Navlun Sözleşmesinin Tarafı veya İlgilisi Olma Bakımından GönderilenC. Eşyayı Teslim Etme Borcunun İfa Edileceği Kişinin BelirlenmesiIII. İFANIN KAPSAMIA. Genel OlarakB. Navlun Sözleşmesi Gereği Eşyayı Etme Borcunun KapsamıC. Deniz Yük Senedi Düzenlenmesi Halinde Eşyayı Teslim Etme Borcunun KapsamıD. Konişmento Düzenlenmesi Halinde Eşyayı Teslim Etme Borcunun KapsamıIV. İFA YERİA. Genel OlarakB. Sözleşmede Teslimin Gerçekleşeceği Limanın Belirlenmiş OlmasıC. Sözleşmede Teslimin Gerçekleşeceği Limanın Belirlenmemiş OlmasıD. Güvenli Olmayan Bir Varma Limanının İfa Yeri Olarak Belirlenmesinin Teslim Etme Borcunun İfası Bakımından Ortaya Çıkardığı SonuçlarE. Taşıyanın Teslim Borcunu Sözleşmede Kararlaştırılan veya Seçilen Limandan Başka Bir Limanda İfa Edebilmesi ("Near Klozu")V. İFA ZAMANIA. Türk Ticaret Kanunu'nun Teslim Borcunun İfa Zamanına İlişkin DüzenlemesiB. İfa Zamanının BelirlenmesiVI. İFA ANI - TESLİMİN GERÇEKLEŞMESİA. Genel OlarakB. Eşyanın Boşaltılmasının Eşyayı Teslim Etme Borcu ile İlişkisiC. Eşyanın Boşaltmadan Önce Teslim EdilmesiD. Eşyanın Boşaltmadan Hemen Sonra Teslim EdilmesiE. Eşyanın Boşaltmadan Sonra Ardiyede Teslim EdilmesiF. Eşyanın Teslim Edilmesinde Gümrük Mevzuatının Gerekli Kıldığı İşlemlerVII. İFA SIRASIA. Karşılıklı Sözleşmelerde İfa SırasıB. İfa Sırasının Değiştirilmesi - Önce İfa Yükümlülüğü §3. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNUN İFA EDİLMESİNİN SONUÇLARII. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİII. TTK m. 1178 GEREĞİNCE TAŞIYANIN SORUMLULUK SÜRECİNİN SONA ERMESİA. Taşıyanın Sorumluluk Sürecine İlişkin DüzenlemeB. Taşıyanın Eşya Üzerindeki HakimiyetiC. Taşıyanın Eşya Üzerindeki Hakimiyetinin Sona Ermesi ve Teslim Borcunun İfasıIII. EŞYANIN HASARINA ZIYAINA VE GEÇ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM SÜRELERİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASIIV. TTK m. 1188 UYARINCA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMASIV. KONİŞMENTONUN AYNİ HÜKMÜNÜ KAYBETMESİVI. TAŞIYANIN EŞYA ÜZERİNDEKİ HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ VE HAPİS HAKKINDAN DOĞAN YETKİLERİ KULLANMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİ SÜRENİN BAŞLAMASIA. Taşıyanın Eşya Üzerindeki Hapis Hakkının Sona ErmesiB. Taşıyanın Hapis Hakkından Doğan Yetkileri Kullanmaya Devam Edebileceği Sürenin BaşlamasıVII. KONTEYNERİN TAŞIYANA İADE EDİLMESİ GEREKEN SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI §4. EŞYAYI TESLİM ETME BORCUNDA İFA ENGELLERİ VE SONUÇLARII. İFA İMKANSIZLIĞI TEMELİNE DAYANAN İFA ENGELİ: EŞYANIN TAMAMEN VEYA KISMEN ZAYİ OLMASIA. Eşyanın Zayi Olması KavramıB. Eşyanın Zayi Olmasının Görünüm BiçimleriC. Eşyanın Zayi Olmasının Teslim Borcunun İfası Bakımından Hukuki NiteliğiD. Eşyanın Zayi Olmasının Hukuki SonuçlarıII. KÖTÜ İFA TEMELİNE DAYANAN İFA ENGELİ: EŞYANIN HASARLANMASIA. Kötü İfa KavramıB. Eşyanın Hasarlanması KavramıC. Eşyanın Hasarlanmasının Hukuki SonuçlarıIII. BORÇLU TEMERRÜDÜNE DAYANAN İFA ENGELİ: EŞYANIN GEÇ TESLİMİA. Eşyanın Geç Teslimi ve Taşıyanın Temerrüde DüşmesiB. Eşyanın Geç Tesliminin Hukuki SonuçlarıIV. İFA ENGELİNE ALACAKLININ YOL AÇMASI: EŞYANIN TESLİM ALINMAMASIA. Eşyanın Teslim AlınmamasıB. Eşyanın Teslim Alınmamasının Hukuki NiteliğiC. Alacaklıdan Kaynaklanan Sebeplerle Borcun İfa Edilemediği Diğer Haller (TBK m. 111)D. Eşyanın Teslim Alınmamasının Hukuki SonuçlarıSONUÇ KAYNAKÇAKitap ÖzellikleriBarkod9786254324673'Basım Yılı2023'Cilt DurumuKarton Kapak'DilTürkçe'Ebat16,2 x 23,5'Kağıt TürüKitap Kağıdı'Sayfa Sayısı340''

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu GE6466